Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje stanowisko firmy Smart Developers Sp. z o.o., do której należy serwis internetowy Tradoro.pl, w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe

Operator serwisu Tradoro.pl gromadzi i wykorzystuje informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Dane te, są wykorzystywane przez Operatora serwisu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami jak również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Rejestracja

Rejestracja w serwisie Tradoro.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, PESEL). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Klientami oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Smart Developers Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Publiczne udostępnianie danych

Firma Smart Developers Sp. z o.o. tworzy serwisy (np.fora), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Warunkiem zamieszczenia w nich treści jest jednak wcześniejsza autoryzacja użytkownika, oraz zaakceptowanie stosownego regulaminu.

Na podstawie uzyskanych informacji Smart Developers Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak danych, które pozwalałyby na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usuwanie swoich danych z systemu Tradoro

Każdy użytkownik posiada dostęp do strony http://konto.tradoro.pl/. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Smart Developers Sp. z o.o. danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa.

Każdy użytkownik posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług serwisu Tradoro.pl i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja w serwisie jest dobrowolną decyzją użytkownika, z której może w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości.

Pliki cookies

Czym są

Cookies to małe pliki tekstowe (tzw. ciasteczka) wysyłane przez serwer i zapisywane tymczasowo lub trwale przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika. Zapisywane są w nich niewielkie porcje informacji niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego. Dane z plików może odczytywać tylko serwer, który je utworzył.

W jakim celu są stosowane

Podstawowym celem stosowania plików cookies jest możliwość rozróżniania użytkowników i łączenia ze sobą żądań wykonywanych przez konkretnego użytkownika na podstawie unikatowego identyfikatora przesyłanego właśnie w cookie. Dzięki temu korzystanie z serwisów internetowych jest łatwiejsze i wygodniejsze, a ich zawartość jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferenjcji użytkownika.

Umożliwiają m.in.

Cookies na stronach internetowych platformy Tradoro:

Zarządzanie

Obecnie wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączanie i wyłączanie mechanizmu ciasteczek. Poniższa lista zawiera odnośniki do stron z instrukcjami w jaki sposób zmienić ustawienia:

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów i newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu czy newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te należy wypełnić obowiązkowo.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do naszej listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje.

Podanie imienia pozwala nam zwracać się do czytelników z jego użyciem.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa Tradoro

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Smart Developers Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na tych stronach oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z tego serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Tradoro.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, e-learningów itp. oraz o nieudostępnianie nam swoich danych.

Firma Smart Developers Sp. z o.o. jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres bok@tradoro.pl .